Spolufinancovaný projekt

Předmětem předloženého projektu je pořízení FVE (99,2 kWp) pro Hartje e-factory s.r.o..

Projekt řeší především snížení energetické náročnosti a zajištění soběstačnosti v oblasti energetických dodávek.